Dr n. med. Adam Lewszuk ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku w 1999 roku.

Staż podyplomowy odbył w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha w Warszawie.

Od 2001 roku pracuje w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Obecnie na stanowisku adiunkta.

Prowadzi kursy oraz wykłady z zakresu specjalizacji z chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Jest autorem i współautorem licznych opracowań i wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu chirururgii naczyniowej i angiologii.

Od lat udziela konsultacji oraz wykonuje badania USG Doppler z zakresu patologii naczyń w Poradni Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

Wykonuje pełen zakres operacji patologii tętniczych oraz przewlekłej niewydolności żylnej również z wykorzystaniem lasera operacyjnego.

W Klinice w Klaudynie wykonuje zabiegi EVLT, czyli laserowej obliteracji żylaków kończyn dolnych a także operacje klasyczne żylaków.