EVLT - Endovenous Laser Treatment

W Klinice w Klaudynie do laserowych operacji żylaków używamy nowoczesnego lasera Asclepion Quadrostar+ Metoda pozwala na całkowite zamknięcie żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej bez konieczności jej usunięcia. Zabieg wykonuje się zwykle w znieczuleniu miejscowym, co pozwala na wyjście Pacjenta do domu bezpośrednio po zabiegu. Na życzenie chorego można zastosować inny sposób znieczulenia w obecności anestezjologa. Obecnie w Stanach Zjednoczonych 75% operacji żylaków odbywa się tą metodą. Taki też procent żylaków nadaje się do zastosowania tej metody leczniczej. Koszt operacji jest porównywalny z operacją metodą klasyczną.

Niewątpliwe zalety tej metody to:

 • • Ambulatoryjny charakter (pacjent po zabiegu wychodzi do domu)
 • • Praktycznie po dwóch dniach może wrócić do codziennych zajęć
 • • Mniejsze dolegliwości bólowe. Leczenie przeciwbólowe jest zwykle 2 razy krótsze niż po klasycznej operacji metodą Mullera
 • • Lepszy efekt kosmetyczny (zabieg wykonuje się zwykle z jednego drobnego nacięcia.
 • • Odległe wyniki zabiegów są porównywalne z metodą klasyczną operacji
 • • Małe nacięcie praktycznie eliminuje ryzyko infekcji
 • • Mniejsze ryzyko wystąpienia krwiaków oraz zakrzepicy żył głębokich

Przebieg zabiegu:

Każdy Pacjent przed zabiegiem wymaga zaplanowania operacji przez wykonanie mapy żylnej za pomocą badania USG-Doppler.

 • • W zależności od lokalizacji niewydolności żylnej, wkłucie do niewydolnej żyły wykonywane jest na łydce lub udzie.
 • • Wkłucie odbywa się po miejscowym znieczuleniu skóry, a następnie całego odcinka zamykanej żyły.
 • • Zabieg monitorowany jest obrazem ultrasonograficznym.
 • • Następnie koniec włókna laserowego umieszczany jest na odpowiednim poziomie w niewydolnej żyle, co można określić oglądając go w badaniu USG.
 • • Po upewnieniu się, że włókno jest we właściwym miejscu, rozpoczyna się zamykanie żyły za pomocą odpowiedniej energii lasera. Podczas zabiegu chory i personel muszą mieć odpowiednie okulary zabezpieczające oczy.
 • • Włókno lasera wycofuje się zamykając kolejne odcinki zmienionej chorobowo żyły. Etap ten trwa kilka minut i jest bezbolesny.
 • • Zabieg kończy się usuwając system wprowadzający i bandażując kończynę.
 • • Przy wydatnych żylakach zabieg można uzupełnić skleroterapią lub usunięciem poszerzeń żylakowatych metodą Mullera w znieczuleniu miejscowym.

Skuteczność

Metodą tą, wg różnych autorów, udaje się skutecznie zamknąć niewydolne żyły w 97-100% przypadków. Powikłania zabiegu zdarzają się rzadko, należą do nich: zakrzepica żył głębokich poniżej 0,1% przypadków, oparzenia skóry poniżej 1% przypadków wg badania z 2004 roku (Huang i inni), uszkodzenie nerwu skórnego do 0,05% przypadków wg różnych autorów w metodzie klasycznej 7-40% w zależności od długości usuwanej żyły). Inne możliwe niepożądane efekty to miejscowa zakrzepica lub krwiaki występujące istotnie rzadziej niż w metodzie klasycznej. Ponieważ metodą laserową nie można zoperować żylaków u 25% Pacjentów, klasyczna operacja pozostaje w tych przypadkach standardem.