Operacje żylaków

W Klinice w Klaudynie przy operacjach klasycznych korzystamy głównie z metody haczykowej Mullera. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu przewodowym (dordzeniowym) pod opieką anestezjologa i wymaga pozostania w Klinice przez około 8- 10 godzin.

Zaopatrzenie głównych miejsc przecieków stwierdzonych wcześniej w badaniu USG jest kluczowym elementem wykonywanej operacji. Można ograniczyć się do podwiązania ujścia wraz ze wszystkimi bocznicami lub do usunięcia zmienionej żylakowato, szerokiej żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej.

Metoda Mullera w naszej Klinice jest wykonywana wg zasady CHIVA. Oznacza to, że przerwane zostają drogi połączenia żylaków powodujące ich wypełnianie w bardziej obwodowych częściach kończyny. Takie postępowanie zmniejsza ryzyko nawrotu żylaków.

Metoda Mullera opiera się na usunięciu żylaków i przerwaniu dróg ich wypełniania za pomocą specjalnych haczyków, które działają na zasadzie szydełka. Pozwalają na usunięcie żylaków z możliwie małych 1-3 mm nacięć. Metoda pozwala na osiągnięcie dobrego efektu kosmetycznego, tak ważnego dla naszych Pacjentów.

Operacja żylaków zawsze poprzedzona jest badaniem „przepływów żylnych”, co pozwala na precyzyjne zaplanowanie zabiegu. Idea i zakres zabiegu może być ustalona jedynie przy pomocy tego badania, a na sali operacyjnej następuje jedynie jej zrealizowanie. Pacjent zawsze jest dokładnie informowany o zakresie operacji, możliwych efektach oraz ewentualnych powikłaniach, które na szczęście podczas tych operacji nie są zbyt częste. Stosowana jest pełna profilaktyka przeciwzakrzepowa. Po operacji Pacjent stosuje przez około 2-4 tygodnie bandaż elastyczny lub odpowiednią pończochę uciskową. Szwy zdejmowane są po kilku dniach przy pierwszej bezpłatnej wizycie kontrolnej. Efekty leczenia można w pełni ocenić po 6 tygodniach, na kolejnej wizycie kontrolnej.