Rejestracja telefoniczna

poniedziałak – piątek: 08:00 – 19:00
sobota: 10:00 – 14:00

Małoinwazyjne interwencje w naczyniach obwodowych

Czy interweniować wewnątrznaczyniowo czy wykonywać duże by-passy poniżej więzadła pachwinowego jako leczenie preferowane w pierwszym rzucie?

Świeżo opublikowana metaanaliza Hosseina i innych wraz z  systematycznym przeglądem po raz pierwszy zebranym dla interwencji poniżej więzadła pachwinowego.  Dane wybrano z 15 prac dla łącznej grupy 11 746 pacjentów. Porównano wyniki pomostów tętniczych poniżej więzadła pachwinowego wykonywanych jako pierwotny zabieg z wynikami takich samych pomostów po nieudanej pierwotnej interwencji wewnątrznaczyniowej.

Wybór metody leczenia małoinwazyjnego lub rozległej operacji jest szeroko dyskutowany w środowisku chirurgii naczyniowej. Chociaż interwencje wewnątrznaczyniowe są małoinwazyjne często preferowane nad długo trwającymi i rozległymi operacjami pomostowania z żył własnych pacjenta, to okazuje się że jeżeli nie będą skuteczne, to wcześniejsza próba ich zastosowania istotnie pogarsza wynik by-passów wykonywanych jako interwencji drugiego rzutu. Roczna drożność pomostów była o 1,65 razy gorsza niż takich samych wykonywanych bez pierwotnej próby zabiegu małoinwazyjnego.

Ponadto wczesne pooperacyjne niepowodzenie wymagające reinterwencji występowało 4,54 razy częściej niż w grupie pacjentów u których pomost poniżej więzadła pachwinowego był pierwotną interwencją. Taki wniosek wyciągnięto już w jedynym randomizowanym badaniu w tym zakresie BASIL w 2010 roku dla pacjentów u których spodziewamy się co najmniej 2 letniego przeżycia. Badanie BASIL jest ujęte także i w tej metaanalizie jako jedyne randomizowane. Pozostałe badania mają charakter obserwacyjno-retrospektywny, co oczywiście obniża wartość uzyskanych wyników.

Kolejnymi limitacjami badania jest, jak to często bywa w metaanalizach, niejednolitość badanych grup pacjentów z włączeniem pacjentów z krytycznym niedokrwieniem oraz przewlekłym do jednej grupy. Na dokładniejsze wyniki liczymy w kolejnych trwających aktualnie trialach: The Best Endovascular vs. Best Surgical Therapy in patients witch critical Limb Ischemia ( BEST-CLI) oraz BASIL-2 trial porównujący żylne by-passy z najlepszą aktualnie terapią wewnątrznaczyniową – małoinwazyjną.

Hossain, Sajjid, et al. “Infrainguinal bypass following failed endovascular intervention compared with primary bypass: a systematic review and meta-analysis.” European Journal of Vascular and Endovascular Surgery (2018).