EVLT (Endovenous Laser Treatment)

EVLT (Endovenous Laser Treatment)

Laserowe usuwanie żylaków

W Klinice w Klaudynie od 2005 roku wykonujemy laserowe operacje żylaków. Metoda pozwala na całkowite zamknięcie żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej bez konieczności jej usunięcia. Zabieg wykonuje się zwykle w znieczuleniu miejscowym, co pozwala na wyjście pacjenta do domu bezpośrednio po zabiegu. Na życzenie chorego można zastosować inny sposób znieczulenia w obecności anestezjologa.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych 75% operacji żylaków odbywa się tą metodą. Taki też procent żylaków nadaje się do zastosowania tej metody leczniczej. Koszt operacji jest porównywalny z operacją metodą klasyczną. Laserowe operacje przez lata rozwijały się , a doświadczenie znacząco wzrosło. Zmieniają się techniki tumescencji oraz długość używanych fal. 

Klinika w Klaudynie - laserowe operacje żylaków

EVLT (Endovenous Laser Treatment) – Laserowe usuwanie żylaków

Długość światła laserów wzrasta od 810, które miały głównie powinowactwo do hemoglobiny do coraz częściej laserów z falami dłuższymi do 1470 nm z powinowactwem do wody. Ostatnie Europejskie Forum Żylne w Atenach przynosi prezentację i próby kliniczne laserów o długości fali do 1940 nm. Wprowadza się także długości mieszane łączące różne długości światła tak aby poszerzyć spektrum działania o różne środowiska przez które zamkniecie żyły mogłoby być skuteczniejsze z mniejszym polem uszkodzenia tkanek. O polu uszkodzenia tkanek decyduje jednak dobrze wykonana tumescencja- ostrzyknięcie i oddzielenie okolicznych tkanek dobrze schłodzonym płynem z dodatkiem środków znieczulających. Taka tumescencja wymaga doświadczenia operatora i sprawnej oceny w badaniu ultrasonograficznym.

Ostatnie lata to także wejście włókien radialnych, to jest takich , które światło lasera rozkładają bezpośrednio na ścianę zamykanej żyły. Badania wskazują, że takie włókna zwiększają nieco skuteczność zabiegu przy jednoczesnym zmniejszeniu i tak niewielkiego ryzyka perforacji ściany żyły.

Niewątpliwe zalety tej metody to:

 • Ambulatoryjny charakter (pacjent po zabiegu wychodzi do domu)
 • Praktycznie po dwóch dniach może wrócić do codziennych zajęć
 • Mniejsze dolegliwości bólowe. Leczenie przeciwbólowe jest zwykle 2 razy krótsze niż po klasycznej operacji metodą Mullera
 • Lepszy efekt kosmetyczny (zabieg wykonuje się zwykle z jednego drobnego nacięcia.
 • Odległe wyniki zabiegów są porównywalne z metodą klasyczną operacji a w niektórych publikacjach oceniane nawet wyżej.
 • Małe nacięcie praktycznie eliminuje ryzyko infekcji
 • Mniejsze ryzyko wystąpienia krwiaków oraz zakrzepicy żył głębokich

Laserowe usuwanie żylaków – przebieg zabiegu:

Każdy Pacjent przed zabiegiem wymaga zaplanowania operacji przez wykonanie mapy żylnej za pomocą badania USG-Doppler. Wykonana mapa żylna warunkuje dobry efekt wczesny i odległy zabiegu.

 • W zależności od lokalizacji niewydolności żylnej, wkłucie do niewydolnej żyły wykonywane jest na łydce lub udzie.
 • Wkłucie odbywa się po miejscowym znieczuleniu skóry, a następnie całego odcinka zamykanej żyły- tumescencja.
 • Zabieg monitorowany jest obrazem ultrasonograficznym co wymaga biegłości operatora w tej dziedzinie.
 • Następnie koniec włókna laserowego umieszczany jest na odpowiednim poziomie w niewydolnej żyle, co można określić oglądając go w badaniu USG.
 • Po upewnieniu się, że włókno jest we właściwym miejscu, rozpoczyna się zamykanie żyły za pomocą odpowiedniej energii lasera. Podczas zabiegu chory i personel muszą mieć odpowiednie okulary zabezpieczające oczy.
 • Włókno lasera wycofuje się zamykając kolejne odcinki zmienionej chorobowo żyły. Etap ten trwa kilka minut i jest bezbolesny.
 • Zabieg kończy się usuwając system wprowadzający oraz obandażowaniem kończyny.
 • Przy wydatnych żylakach zabieg można uzupełnić skleroterapią lub usunięciem poszerzeń żylakowatych metodą Mullera w znieczuleniu miejscowym.

Skuteczność

Metodą tą, wg różnych autorów, udaje się skutecznie zamknąć niewydolne żyły w 97-100% przypadków. Powikłania zabiegu zdarzają się rzadko, należą do nich: zakrzepica żył głębokich poniżej 0,1% przypadków, oparzenia skóry poniżej 1% przypadków wg badania z 2004 roku (Huang i inni), uszkodzenie nerwu skórnego do 0,05% przypadków wg różnych autorów w metodzie klasycznej 7-20% w zależności od długości usuwanej żyły). Inne możliwe niepożądane efekty to miejscowa zakrzepica lub krwiaki występujące istotnie rzadziej niż w metodzie klasycznej. Ponieważ metodą laserową nie można zoperować żylaków u 25% Pacjentów, klasyczna operacja lub operacje łączące postępowanie małoinwazyjne z klasycznym (hybrydowe)  pozostają w tych przypadkach standardem.

Laserowe usuwanie żylaków    Laserowe usuwanie żylaków    Laserowe usuwanie żylaków

© 2021 Klinika w Klaudynie - Laserowe usuwanie i leczenie żylaków Warszawa
Wszystkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl