Dr Marcin Trochimczuk

Dr Marcin Trochimczuk

Dr n. med. Marcin Trochimczuk w 1991 r. ukończył Warszawską Akademię Medyczną i rozpoczął pracę w II Katedrze i Klinice Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1992 r. pracował samodzielnie w Poradni Chirurgii Naczyniowej. Prowadził w oddziale ultrasonograficzną diagnostykę naczyniową. Wiedzę poszerzał odbywając staż w Klinice Bizet i Defence w Paryżu. Jest współautorem blisko 40 doniesień naukowych na zjazdach krajowych i zagranicznych oraz publikacji dotyczących chirurgii naczyniowej. W 1999 roku obronił wyróżnioną pracę doktorską W tym samym roku zdał egzaminy specjalizacyjne drugiego stopnia z Chirurgii Ogólnej, także z wyróżnieniem.

W następnych latach zajmował się głównie chirurgią naczyniową oraz flebologią, co pozwoliło na uzyskanie specjalizacji z Chirurgii Naczyniowej. Pracował jako adiunkt w II Katedrze i Klinice Chirurgii AM w Warszawie, prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów. Obecnie jest zastępcą ordynatora Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Pracuje także od wielu lat w Zespole Poradni i Lecznictwa ojców Bonifratrów w Warszawie, gdzie konsultuje chorych i od lat wykonuje badania USG- Doppler. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, a także Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

Klinice w Klaudynie zajmuje się przede wszystkim Chirurgią Naczyniową, a zwłaszcza flebologią zabiegową. Wykonuje operacje przy użyciu wewnątrznaczyniowego lasera oraz klasyczne metodą Millera (haczykową). Stosuje także skleroterapię piankową jako uzupełnienie metod operacyjnych.

Klinika w Klaudynie - Dr Marcin Trochimczuk

Dr Marcin Trochimczuk – chirurg naczyniowy

© 2018 Klinika w Klaudynie - Laserowe usuwanie i leczenie żylaków Warszawa
Wszystkie prawa zastrzeżone

realizacja estinet.pl